Stichting Jeugdfonds De Boom

Financïele steun voor kinderen. Stichting Jeugdfonds De Boom maakt voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen allerlei activiteiten mogelijk. Van vakantiekampen tot peuterspeelzaal.

Sporten, activiteiten en schoolkosten via Jeugdfonds De Boom

  • Kinderen van 4 tot 18 jaar: één vergoeding per jaar voor de kosten van sport, muziek of een hobby
  • Kinderen van 4 tot 18 jaar: één keer per jaar vergoeding van de kosten van deelname aan een vakantiekamp
  • Kinderen op de middelbare school: vergoeding voor ouderbijdrage school, laptop, excursie
  • Kinderen van 2 t/m 4 jaar: vergoeding van de kosten van 2 dagdelen peuterspeelzaal

Voorwaarden: * Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan €12.590,-

Klik hier voor informatie over hobby’s, sport op muziek maken via Jeugdfonds De Boom

Klik hier voor meer informatie over naar de peuterspeelzaal gaan via Jeugdfonds De Boom

Klik hier voor meer informatie over naar de peuterspeelzaal gaan in Woudenberg via Jeugdfonds De Boom

Klik hier voor het aanvraagformulier voor activiteiten/sporten via Jeugdfonds De Boom in Leusden

Klik hier voor het aanvraagformulier voor activiteiten/sporten via Jeugdfonds De Boom in Woudenberg

Klik hier voor het aanvraagformulier bijdrage kosten peuterspeelzaal. 

Hulp nodig bij de aanvraag? SMS kan u helpen. Kijk hier

baby, peuter, puber