Stichting Jeugdfonds De Boom

Financïele steun voor kinderen. Stichting Jeugdfonds De Boom maakt voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen allerlei activiteiten mogelijk. Van vakantiekampen tot peuteropvang.

Sporten, activiteiten en schoolkosten via Jeugdfonds De Boom

  • Kinderen van 4 tot 18 jaar: één vergoeding per jaar voor de kosten van sport, muziek of een hobby
  • Kinderen van 4 tot 18 jaar: één keer per jaar vergoeding van de kosten van deelname aan een vakantiekamp
  • Kinderen op de middelbare school: vergoeding voor ouderbijdrage school, laptop, excursie
  • Kinderen van 2 t/m 4 jaar: vergoeding van de kosten van 2 dagdelen peuteropvang

Lees meer over inkomensgrenzen en aanvraagformulieren.

baby, peuter, puber