CAK eigen bijdrage

Bezwaar maken tegen factuur CAK voor eigen bijdrage?

Heeft u onterecht een factuur ontvangen van het CAK voor uw eigen bijdrage of is de factuur niet juist? Dan kunt u bij het CAK een bezwaar indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen een factuur van het CAK? Via deze link kunt u het bezwaarformulier downloaden.