CAK rekening oktober

Bericht van het CAK: De automatische incasso van de eigen bijdrage Wmo van september vindt later plaats dan normaal. De bijdrage wordt pas op 15 oktober van uw rekening afgeschreven.

De eigen bijdrage van oktober wordt rond 25 oktober geïnd.

Meer informatie over de rekeningen van het CAK leest u hier.