Vragen of zorgen over kinderen?

Opvoeden is niet eenvoudig. Iedereen twijfelt wel eens over de juiste aanpak.

 • Op www.opvoeden.nl vindt u veel informatie voor verschillende leeftijdsgroepen.
 • Het consultatiebureau geeft advies (voor kinderen tussen 0 – 12 jaar) via: 033-460 00 46
 • VOOM: voor advies en hulp door getrainde vrijwilligers

Lees in dit artikel hoe GGD en Lariks u helpen met vragen over opvoeden en opgroeien

Lariks trainingen en activiteiten voor kinderen.

Let op: Wilt u een afspraak maken met GGD Leusden? Bel dan naar GGD regio Utrecht, tel: 033-4678100

Een plan maken helpt

Loopt u tegen problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien dan helpt het om eerst een familie of groepsplan te maken. Lees hier waarom dat handig is en hoe u dit doet.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Een veilig thuis is voor veel kinderen niet vanzelfsprekendheid. Jaarlijks worden in Nederland circa 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Dat is gemiddeld 1 kind per klas. Lees hier over signalen van kindermishandeling, wat jij kunt doen om het geweld te stoppen en wat Lariks kan doen voor jou en de slachtoffers.

Is er sprake van een crisissituatie? Bel met Veilig Thuis zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar via 0800 2000.

Bent u bij Lariks op de juiste plek?

Lariks is er voor vragen die vallen onder de Jeugdwet

De Jeugdwet is voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben. Heeft uw vraag betrekking op een (of meer) van de onderstaande punten?

 • Ambulante jeugdhulp en pleegzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, verblijf in een instelling maar ook forensische zorg
 • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
 • Vervoer bij begeleiding en vervoer naar een instelling (onder voorwaarden)
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden
 • Kinderbescherming en jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdzorg

Vul dan een familieplan in. U leest hier meer over het familieplan.

Let op:

 • Heeft uw kind langdurige, intensieve zorg nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Wlz (Wet langdurige zorg). Doe de Wlz-check via het CIZ