Aan de slag als vrijwilliger of Maatje?

Vacaturebank

Kijk eens in de vrijwilligersvacaturebank (klik hier) of in de lijst met mogelijkheden hieronder.

Handje helpen

Iemand iets leren

  • Taalhuis

Deel van een groep worden

  • Minimagroep/Duwgroep/Cliëntenraad
  • Huurdersbelangenvereniging
  • Wereld verbeteren
  • Politieke partij/Amnesty/Utrechts Landschap etc.

Hobby

Denken

  • Diverse vrijwilligersclubs bestuursfuncties

Luisteren en praten

Buiten

1 op 1

Anoniemer, vrijblijvender

Vacature voor een vrijwilliger?

Uw vrijwilligersvacature aanmelden? Klik hier. 

Maatjes gezocht!

Het Maatjesproject Leusden koppelt vrijwilligers één-op-één aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Samen koffie drinken, fietsen, koken, winkelen of gewoon even bijpraten?

Een goede ‘match’ tussen vrijwilliger en deelnemer is natuurlijk belangrijk. Daarom vindt er altijd een kennismaking plaats en kunnen beide partijen aangeven of deze ‘match’ er ook is. Vanuit Lariks krijgen de vrijwilligers scholing en begeleiding aangeboden. Ook zijn er regelmatig contactmomenten met andere vrijwilligers.

Mail naar: maatjesproject@lariks-leusden.nl

Maatje

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren.

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.

Mantelzorgers zijn ook verzekerd. Wij hebben het hierbij over personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch ziek, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich neemt.

Voor informatie over de verzekering kunt u terecht op www.vrijwilligersnetnederland.nl ,Tel: +31 (0)40 2193400

Email: info@vrijwilligersnetnederland.nl

Ondersteuning?

Bent u al vrijwilliger en heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u vragen over bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid, de sociale kaart of over een vrijwilligersvergoeding, dan kunt u terecht bij een van de consulenten van de Lariks. Neemt u hiervoor contact op via het telefoonnummer 033 303 44 44 of stuur een e-mail naar info@lariks-leusden.nl.

Trainingen voor vrijwilligers

Lariks organiseert regelmatig workshops en trainingen voor haar vrijwilligers. Klik hier.