sociaal teamHoe werkt we?

  • Samen proberen wij uw situatie helder te krijgen. We spreken af welke doelen u wilt bereiken en hoe u dit gaat doen.
  • Wij helpen u om zelf uw problemen aan te pakken en om als dat kan hulp te vragen van uw omgeving. Omdat we weten wat er mogelijk is in Leusden, komen we samen met u vaak tot minder voor de hand liggende, maar betere oplossingen.
  • Is er meer specialistische hulp nodig? Dan schakelen we samen met u de juiste instantie in.
  • Veiligheid binnen een huishouden of gezin staat altijd voorop. Als het nodig is, schakelen we in overleg met u specialisten in, bijvoorbeeld Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Schakelen we andere partijen in, dan is het belangrijk dat we (met uw toestemming) uw gegevens en hulpvraag kunnen delen. U hoeft zo niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en wordt sneller geholpen. Uw privacy is daarbij heel belangrijk. Wij maken gebruik van het registratiesysteem MensCentraal.
  • Ook in de zorg voor jongeren en gezinnen delen wij informatie. In de Verwijsindex registreren wij wel dat we contact hebben met u en uw kind, maar niet wat er speelt. Zo weten we van elkaar wie er betrokken is en wordt voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Ouders worden altijd geïnformeerd over deze registratie.

Samen in gesprek?

Vindt u het prettig om het gesprek met een conulent van het Sociaal team niet alleen te voeren maar samen met iemand? Dan is dat uiteraard prima. U kunt iemand uit uw eigen netwerk meenemen, een familielid of vriend(in) bijvoorbeeld. Ook kunt u gebruikmaken van zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wat is onafhankelijke clïentondersteuning?

Onafhankelijke liëntondersteuning is er voor iedereen maar vooral kwetsbare inwoners die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE kan die onafhankelijke cliëntondersteuning op verschillende manieren bieden voor mensen voor mensen met een beperking. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle genoemde leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Uw belang is altijd het uitgangspunt. Meer informatie over MEE? Kijk hier.

Wie werken er bij Lariks?

Binnen  Lariks werken onder meer consulenten met expertise op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, geriatrie, geestelijke gezondheidszorg, financiële hulpverlening, cliëntondersteuning en huiselijk geweld. Een breed team dus, dat gespecialiseerd is in complexe problemen zodat wij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.