Feiten en cijfers huishoudelijke hulp

Vragen over huishoudelijke hulp

  • In de periode 1 januari – 30 juni 2022 namen 173 inwoners contact op met Lariks met een vraag en/of aanvraag   huishoudelijke hulp.
  • 26 inwoners zijn persoonlijk geholpen met informatie en advies over het gemakkelijker maken van het huishouden en het zelf regelen van huishoudelijke hulp.
  • Van 78 inwoners is de aanvraag van huishoudelijke hulp niet toegekend. Op basis van een gesprek en een onderzoek waarin ook de draagkrachttoets is gedaan. werd bepaald dat zij niet in aanmerking komen voor de algemene voorziening huishoudelijk hulp.
  • Er zijn 33 nieuwe en herbeschikkingen voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp toegekend.
  • Aan 36 inwoners is een beschikking voor huishoudelijke hulp toegekend (niet zijnde een algemene voorziening omdat de hulpvraag daarvoor te complex is).

Wat is het verschil tussen een Algemene Voorziening en een Maatwerkvoorziening?

Een Algemene Voorziening is een voorziening waar iedereen gebruik van kan maken en die u zelf regelt en betaalt aan de leverancier. De gemeente Leusden betaalt een deel van de kosten hiervan direct aan de zorgverlener.

Maakt u gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke hulp, dan betaalt u een eigen bijdrage. Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp is een aantal zorgaanbieders geselecteerd. Voldoet u aan bepaalde voorwaarden dan krijgt u via  Lariks een aanvraag voor toegang tot de algemene voorziening (indicatie). Vervolgens kunt u zelf de hulp regelen via een van de leveranciers. Kijk hier voor de geselecteerde zorgaanbieders. Meer informatie? Of wilt u deze ondersteuning aanvragen? Neem dan contact op met Lariks.

Heeft u een indicatie voor een Maatwerkvoorziening dan is de ondersteuning afgestemd op uw situatie.  Denk aan individuele begeleiding, een vorm van dagbesteding, maar ook aanpassingen in uw woning of huishoudelijke hulp afgestemd op uw specifieke situatie. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK.

Binnen de Wmo zijn er twee manieren waarop u huishoudelijke hulp kunt krijgen:

  • Zorg in natura: de gemeente regelt en betaalt de hulp in het huishouden
  • Persoonsgebonden budget (pgb): daaruit betaalt u zelf een hulp die u ook zelf aanneemt.