Gezocht: lid van de Participatieraad Leusden 

De Participatieraad Leusden adviseert het college van burgemeester en wethouders over het sociaal beleid van de gemeente. De participatieraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over alle onderwerpen binnen het sociaal domein. Het gaat dan om zorg & ondersteuning, opvoeding & onderwijs, gezondheidszorg, inburgering en werk & inkomen. De Participatieraad bestaat uit 4 leden.  

 Vanwege vertrek van een van de leden van de Participatieraad is de raad per direct op zoek naar een nieuw lid. Gewenst: aantoonbare affiniteit met werk & inkomen.  

 De Participatieraad vergadert 15 keer per jaar op een maandagavond. Leden van de Participatieraad krijgen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Hebt u belangstelling? Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure vindt u op de website van de Participatieraad: www.participatieraadleusden.nl. of neem contact op met  Rob Leeuwenburg (06 54378005)