pleegzorg

Groen licht voor pleegzorg

Van 2 t/m 9 november is het de Week van de pleegzorg. Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor pleegzorg en voor het belang ervan voor kinderen. Dit gebeurt onder andere door in het land gebouwen en monumenten in groen licht te zetten. Zoals de Watertoren in Sneek, de Euromast in Rotterdam en de Stadhuistoren van Vlissingen. In gemeente Leusden kleuren het AFAS clubhuis en Huis van Leusden groen.

Behoefte aan pleeggezinnen

Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er in Nederland 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd.

Ook in Leusden groeien kinderen op in pleeggezinnen en met behulp van pleegzorg. En ook in Leusden is er behoefte aan meer gezinnen die een kind kunnen opvangen in hun gezin of op andere manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door een middag in de twee weken een kind op te vangen, zodat een ouder even ontlast wordt en tijd heeft voor zichzelf. Door ‘meeleefgezin’ zijn en kinderen uit de buurt een plek te bieden om even naar toe te gaan. Of bijvoorbeeld door een kind naar sport te brengen en weer op te halen, omdat de eigen ouder de handen vol heeft aan de andere kinderen.

Meedoen

In gemeente Leusden biedt een aantal organisaties ondersteuning aan kinderen en pleegouders, steun- en meeleefgezinnen. Meer weten over de mogelijkheden om kinderen en ouders te helpen? Kijk hier.