steungezinnen

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien!

Ruimte in je hart, huis en agenda?

Kom naar de infoavond over steungezinnen en pleeggezinnen!

 23 juni 2022

Locatie: Maxima’s, Maximaplein 7 Leusden

Niet alle kinderen kunnen rekenen op een stabiele thuissituatie. Soms is het nodig dat ze voor een middag, een weekend, maand of langer bij andere mensen terecht kunnen. Deze info avond is voor mensen die hun huis en hart voor hen open willen stellen. Zou dit iets voor jou kunnen zijn? Kom dan naar de informatiebijeenkomst en meld je aan!

Aan deze informatiebijeenkomst wordt meegewerkt door meerdere pleegzorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Al deze organisaties werken samen om alle kinderen en jongeren zo thuis mogelijk op te laten groeien. Dit betekent dat we bij problemen het gezin ondersteunen, zodat kinderen (zo lang mogelijk) thuis kunnen blijven wonen. Soms lukt dit niet of is het nodig om kinderen tijdelijk ergens anders op te vangen. Het liefst doen we dit in samenwerking met een ander gezin.

We zoeken vrijwilligersgezinnen in alle soorten en maten. Voor elk kind zoeken we een plek die het best bij hem of haar past. Tijdens de informatieavond ontdek je verschillende mogelijkheden om voor deze kinderen écht iets te betekenen. Betrokken
jeugdhulporganisaties en ervaren steunouders, pleegouders en gezinshuisouders zijn aanwezig. Je kunt dus al je vragen kwijt.

Als je nu al meer informatie wilt over wat de deelnemende organisaties doen, kun je kijken op de
websites van: Gezinsparaplu, De Rading, Stichting Present Amersfoort/Homies, Stichting Timon, Youké.

Deze avond wordt georganiseerd voor inwoners van de gemeenten Leusden, maar als je in een omliggende gemeente woont, ben je ook van harte welkom! Zorg voor kinderen houdt immers niet op bij de grenzen van een gemeente.

Indeling van de avond:

19:45   ontvangst

20:00   gezamenlijke presentatie door de organisaties

20:30   start gesprekstafels:

pleegzorg, Gezinsparaplu, Stichting Present/Homies

21:30   afsluiting

 Aanmelden kan door vóór 20 juni een mail te sturen naar info@krachtvanverschil.nl.

Wil je in de mail aangeven met hoeveel personen je komt en waar je interesse(pleegzorg, steunouders Gezinsparaplu, Homies) op voorhand naar uit gaat?