Hoe regel ik zorg in terminale fase?

Zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg genoemd. Deze zorg wordt geleverd door bijvoorbeeld professionele zorgverleners, vrijwilligers of familie. De zorg wordt thuis of in een instelling geleverd.

Palliatieve terminale  zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven, en om de naasten te ondersteunen.

De zorg bestaat bijvoorbeeld uit:

  • pijn en andere klachten behandelen
  • psychische en sociale problemen oplossen
  • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
  • hulp om de laatste levensfase zo actief mogelijk te blijven
  • ondersteunen bij het afronden van het leven en bij afscheid nemen
  • naasten helpen bij de zorg

De zorg kan thuis worden georganiseerd met hulp van familie en/of vrijwilligers en professionele zorgverleners.

Soms wordt de zorg thuis te zwaar of te complex. Dan zijn er instellingen die palliatieve zorg geven, zoals een bijna-thuis-huis, een hospice en een palliatieve afdeling van een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis. Typ terminale zorg of palliatieve zorg in op de zoekbalk bij de sociale kaart.

Vergoeding

Een indicatie of verwijzing voor palliatief terminale zorg is mogelijk als de levensverwachting minder dan drie maanden is. De (huis)arts stelt dit vast. De levensverwachting van drie maanden zegt overigens niets over de duur van de zorg. De indicatie is geldig tot het overlijden van de patiënt.

Neem contact op met Lariks via info@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44.