huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp via de Wmo: wat verandert er?

De gemeente Leusden vindt het belangrijk dat er hulp wordt gegeven aan mensen die het écht nodig hebben. Dat geldt ook voor hulp bij het huishouden. Via de Wmo worden mensen geholpen die niet zelf hun huishouden kunnen doen, en het niet zelf kunnen regelen en betalen. Sinds de landelijke invoering van een vast tarief krijgen zij huishoudelijke hulp via de Wmo voor €19,- per maand. Voor inwoners met een minimuminkomen is de hulp gratis. 

Misschien heeft u al in de krant gelezen dat de gemeente Leusden vanaf 1 april de financiële situatie van inwoners meeneemt in de beslissing over het toekennen van huishoudelijke hulp. Heeft iemand voldoende geld om zelf hulp te betalen? Oftewel: heeft iemand financiële draagkracht? 

Waarom telt de financiële draagkracht mee?

Tot 2019 was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Nu is het een vast bedrag van €19,- per maand. Het maakt dus niet uit hoeveel geld iemand heeft of hoe hoog het inkomen is; iedereen betaalt hetzelfde voor de hulp. Vanaf het moment dat de eigen bijdrage maximaal €19,- is geworden, is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp flink toegenomen. De uitgaven zijn met ruim €700.000,- gestegen. De gemeente kan niet voor iedereen de schoonmaakster betalen. Het zal tot bezuinigingen leiden die juist de mensen raken die de hulp het hardst nodig hebben. De gemeente schat in dat bijna de helft van de nieuwe aanvragers voldoende geld heeft om zelf huishoudelijke hulp te betalen. Financiële zelfredzaamheid valt onder zelf oplossend vermogen. Daarom wordt er vanaf 1 april kritisch gekeken naar de financiële draagkracht van aanvragers van huishoudelijke hulp via de Wmo. 

Krijgt u al hulp via de Wmo?

De hulp die aan u via een beschikking is toegewezen blijft zoals het is. Loopt uw beschikking af, dan is het belangrijk dat u naar uw situatie kijkt. Kunt u de hulp zelf betalen? Vraag dan geen herbeschikking aan voor huishoudelijk hulp via de Wmo, maar regel het zelf. Dat kunt u doen via uw huidige leverancier, zij bieden namelijk ook particuliere hulp aan. 

Zelf uw hulp regelen 

Kijk hier voor een overzicht en een aantal tips. Voordeel van zelf regelen is dat ù bepaalt welke werkzaamheden de huishoudelijke hulp doet en wanneer hij/zij komt.