Huishoudelijke hulp via Wmo

Voor wie is huishoudelijke hulp via de Wmo bedoeld?

Het doel van de Wmo is dat mensen mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen in hun eigen leefomgeving. Dit heet ‘ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie’. Het gaat hier met name om ondersteuning van mensen met een beperking of mensen die kwetsbaar zijn door ouderdom, chronische ziekte, verslaving of psychosociale problematiek. Huishoudelijke hulp kan bijdragen aan zelfredzaamheid.

Huishoudelijke hulp via Wmo in gemeente Leusden

De gemeente Leusden vindt het belangrijk dat er hulp wordt gegeven aan mensen die het écht nodig hebben. Dus aan mensen die niet in staat zijn hun huishouden te doen of zelfstandig hulp te regelen en geen geld hebben om zelf huishoudelijke hulp te betalen. Voor die mensen is er huishoudelijke hulp via de Wmo. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van €19,- per maand. Voor mensen met een minimuminkomen is de hulp gratis.

Financiële situatie telt mee

Per april 2021 wordt uw financiële draagkracht meegenomen in het wel/niet toekennen van de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Heeft u voldoende geld (inkomen of vermogen) dan moet u zelf uw huishoudelijke hulp betalen. Dit is een besluit van de gemeente Leusden. Lariks beoordeelt of hulp via de Wmo passend is voor uw (financiële) situatie.

“We hebben het eerder gesteld: Als gemeente kunnen we niet voor iedere oudere de huishoudelijke hulp betalen. Dat zou leiden tot bezuinigingen die juist de mensen raken die de hulp het hardste nodig hebben. Wat we nu zien is dat door de toenemende vraag niet alleen de financiën onder druk staan, maar dat er ook een tekort dreigt aan huishoudelijk medewerkers. We willen voorkomen dat er geen hulp beschikbaar is voor mensen die de hulp écht nodig hebben. Daarom onderzoekt Lariks of huishoudelijke hulp via de Wmo passend is én vragen we inwoners zelf ook kritisch te zijn. Bent u écht afhankelijk van huishoudelijke hulp via de Wmo? Of kunt u het zelf regelen en betalen? Alleen samen houden we de zorg betaalbaar én beschikbaar voor mensen die het nodig hebben.”

Patrick Kiel, wethouder gemeente Leusden