Huiskamer van Leusden

Op zoek naar iemand die u kan helpen?

Iemand voor klusjes in en om het huis? Een maatje om de draad weer op te pakken? Iemand om de hond uit te laten tijdens ziekenhuisopname? Iemand die u wil helpen met de Nederlandse taal? Met al deze vragen en meer bent u welkom!

Corona hulp

Noodgedwongen thuis? In thuisquarantaine? Boodschappen nodig, hond uitlaten, behoefte aan een luisterend oor?  Vul dan dit formulier in en een vrijwilliger neemt contact met u op.

Bent u professional en wilt u voor een cliënt de Huiskamer inschakelen? Klik dan hier. 

Liever telefonisch? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur 06 500 60 890. Of mail huiskamervanleusden@gmail.com

Huiskamer biedt hulp bij vervoer naar vaccinatielocatie

Heeft u vervoer nodig naar de vaccinatielocatie? Download hier de folder met de informatie. (ook als u wilt helpen bij het vervoer van en naar de locaties)

Huiskamer

Hoe werkt het?

U heeft hulp nodig. Voor u zelf, voor een naaste of voor iemand waar u als mantelzorger of professioneel voor zorgt. Dan kan Huiskamer u helpen. Huiskamer werkt nauw samen met alle vrijwilligersorganisaties en weet welke fondsen er in Leusden zijn om zo nodig een beroep op te doen.

Openingstijden en locatie

Van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur in de Bibliotheek Leusden. De Huiskamer is ook telefonisch bereikbaar op 06-50060890 of per mail: huiskamervanleusden@gmail.com 

Bij Huiskamer van Leusden werken vrijwilligers. Zij bespreken met u uw hulpvraag en zoeken in het brede aanbod van de diverse Leusdense vrijwilligersorganisaties en fondsen een passende oplossing voor uw vraag.

De vrijwilligers werken nauw samen met Lariks. Is er (deels) professionele ondersteuning nodig, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding, dan kan dat in overleg met Lariks worden georganiseerd.

Waarom Huiskamer van Leusden?

In de gemeente Leusden zijn enthousiaste vrijwilligersorganisaties, diverse fondsen die financiële middelen beschikbaar stellen en er is vraag naar de inzet van vrijwilligers. Kortom, alle ingrediënten voor een samenleving waarin vrijwillige ondersteuning waarde toevoegt.

Maar overkoepelend inzicht in vraag en aanbod ontbrak. Reden voor de gemeente Leusden, Lariks en een aantal vrijwilligersorganisaties om samen te werken aan de realisatie van een toegankelijk coördinatiepunt voor vrijwilligerswerk. Want: Samen kunnen we meer mensen sneller helpen.

Over stichting Huiskamer van Leusden

RSIN: 862184794

Bestuur

    1. Astrid van Ekeren, voorzitter
    2. Jan Burger, secretaris
    3. Dirk Knoop, penningmeester
    4. Jeanette van Stekelenburg, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 3, lid 6 van de statuten.)De Stichting werkt met vrijwillige coördinatoren die bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Belangrijkste punten uit het beleidsplan 2021-2022

1. Visie: Stichting Huiskamer van Leusden is het verbindende hart van de gemeente Leusden op gebied van informele zorg en welzijn en het centrale vrijwilligerscoördinatiepunt en informatiepunt van Leusden.

2. Missie: Stichting Huiskamer van Leusden wil alle inwoners van Leusden ondersteunen bij hun hulpvraag door met hen te zoeken naar de juiste hulp door hen te verbinden aan een passende organisatie of fonds. We kennen de vrijwilligersorganisaties in Leusden en werken graag met ze samen. We leggen actief de verbinding met vrijwilligersorganisaties, fondsen, zorginstanties, Lariks en de gemeente Leusden rondom sociaal-maatschappelijke thema’s die binnen de gemeente spelen.

3. Nu is de Huiskamer bereikbaar via telefoon en e-mail, maar zodra het kan en mag zal het weer mogelijk zijn de Huiskamer te bezoeken, maar dan in de bibliotheek bij de Hamershof.

4. De Huiskamer zet zich in om de samenwerking te versterken tussen vrijwilligersorganisaties, de fondsen en de welzijns- en zorginstellingen. Daarvoor organiseert de Huiskamer regelmatig online-vergaderingen en – hopelijk spoedig weer – netwerkbijeenkomsten en thematische bijeenkomsten om elkaars kennis en informatie te delen, de afstemming en samenwerking te bevorderen en met elkaar goed zicht te krijgen op de vragen die leven onder de bevolking en de (verbeter)mogelijkheden van het aanbod.

5. De Huiskamer is betrokken bij en draagt (mede) zorg voor de uitvoering en ontwikkeling van:

a. het Platform Leusden voor elkaar,

b. Welzijn op recept,

c. de Campagne Rondkomen in Leusden,

d. het project In voor Mantelzorg,

e. het samenlevingsakkoord Samen Sterk,

f. de maandelijkse pagina ’Samen leven’ in de Leusder Krant.