Jaarverslag Lariks 2019

Benieuwd naar Lariks’ dienstverlening en de ontwikkelingen in 2019? Download hier het jaarverslag

In het jaarverslag geven we inzicht in de wijze waarop Lariks uitvoering geeft aan Wmo, Jeugdwet en welzijnswerk in opdracht van de gemeente Leusden en bijdraagt aan de uitgangspunten van het Beleidskader sociaal domein en het College Uitvoeringsprogramma. Vergroten van de zelfredzaamheid, juiste zorg op de juiste plek en beteugelen van de zorguitgaven zijn daarbij belangrijke speerpunten.