jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorger zijn, is bijzonder

 “Door het jonge mantelzorger compliment en de aandacht die daar door Lariks en ook door school aan besteed is, beseffen mijn kinderen dat ze jonge mantelzorgers zijn. Dat geeft hen een trots gevoel. Voorheen voelde het vooral als een last”

Quote van moeder van jonge mantelzorgers die een compliment hebben gekregen

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin. Voor die kinderen is dat vaak gewoon; ze zijn niet anders gewend. Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Het beïnvloedt hun leven en het kan gevolgen hebben. Nu en later. Van stress en vermoeidheid tot onbegrip en gemis van sociale contacten.

Aandacht voor jonge mantelzorgers is dan ook belangrijk. In gemeente Leusden biedt Lariks ondersteuning. Onder meer in de vorm van activiteiten en trainingen (o.a. Bij de Kameleon thuis). Ook reikt Lariks complimenten uit aan jonge mantelzorgers. Het compliment bestaat uit een waardebon te besteden op de Hamershof. Deze wordt persoonlijk overhandigd door een consulent van Lariks.

Lees meer over jonge mantelzorgers.