Kinderen en jongeren met een beperking

Wat is er aan de hand? Een goede diagnose kost tijd

Soms kun je het zoeken naar een diagnose overslaan, omdat het direct duidelijk is wat er met jouw kind aan de hand is. Of duurt het zoeken van een diagnose kort, omdat de beperking, stoornis of ziekte van je kind vaak voorkomt. Veel vaker duurt het juist heel lang voordat precies duidelijk wordt wat er met jouw kind aan de hand is. Bij een aantal kinderen kom je dit zelfs helemaal nooit te weten.

Veel is normaal

Als het gaat om gedrag, is veel normaal. Ook gedrag dat anders is dan je gewend bent van jezelf of van andere kinderen. Ieder mens is anders en dat zie je ook terug in hoe kinderen zich ontwikkelen. De een is gek op spontane acties en drukke feestjes. De ander wil graag van tevoren weten hoe een dag er uit ziet en geniet van rust en regelmaat.

Soms is er meer aan de hand

Als je kind lijdt onder de klachten en er forse belemmeringen zijn in het dagelijks functioneren kan er sprake meer aan de hand zijn. Een goede diagnose geeft inzicht in wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Wat voor een omgeving past bij zijn of haar karakter, kwaliteiten en vermogens? Maar een diagnose is niet de gehele oplossing. Belangrijk is dat je als gezin zorgt voor een thuissituatie en omgeving waar je kind baat bij heeft. Dat kun je leren en daar kun je hulp bij vragen. Neem contact op met Lariks. 

In het hier en nu blijven

Wanneer je kind een beperking, stoornis of ziekte heeft, kun je allerlei zorgen over de toekomst hebben. Zorgen over de toekomst van je kind, bijvoorbeeld of het later wel zelfstandig kan wonen en werken. En zorgen over de toekomst van jullie gezin, bijvoorbeeld of je zelf nog wel kunt blijven werken. Het kan helpen om vooral in het begin zoveel mogelijk in het hier en nu te leven.

Opvoeden en opgroeien

Wonen en hulpmiddelen

Als je kind bepaalde gezondheidsproblemen heeft, kan het nodig zijn om je woning aan te passen, bijvoorbeeld om het huis veiliger of toegankelijker te maken als je kind een rolstoel nodig heeft. Dit kan onder andere door drempels weg te halen en aanpassingen aan te brengen in het toilet, de badkamer en de keuken.

Naar school

Als het je kind niet lukt om regulier onderwijs te volgen, is er specialistische kinderopvang, medisch kinderdagverblijf, speciaal basisonderwijs, kinderdagcentrum en voortgezet speciaal onderwijs. Hier krijgen de kinderen meer aandacht en kunnen ze in hun eigen tempo en op hun eigen niveau studeren.

Sport

Ook als je kind een beperking heeft, kan het veel plezier beleven aan sport en bewegen. Bovendien is het gezond. Het Beweegloket van LeusdenFit gaat samen met jullie op zoek naar een passende sport of activiteit. Lees meer over het Beweegloket op Leusden in Beweging.

Of kijk bij unieksporten.nl

Op zichzelf wonen

Er komt misschien een moment waarop je kind graag op zichzelf wil wonen. Het hangt natuurlijk van de gezondheidsproblemen van je kind af in hoeverre zelfstandig wonen kan en hoeveel zorg je kind daarbij nodig heeft.

  • Begeleid wonen kan een mogelijkheid zijn. Dit houdt in dat je kind zelfstandig woont en daarbij zorg en begeleiding krijgt vanuit een zorginstelling.
  • Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je kind gedeeltelijk thuis woont en gedeeltelijk begeleid woont.

Jonge mantelzorgers

Kinderen met een broer of zus met een beperking kunnen een jonge mantelzorger zijn. Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar die zich regelmatig zorgen maken, soms zorg moeten missen en extra belast zijn met zorgtaken voor een ouder, broer of zus, met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen. Kinderen/jongeren met een broer of zus met een beperking (brusjes genoemd) moeten thuis vaak veel rekening houden met hun broer/zus met een beperking en merken vaak dat er veel aandacht binnen het gezin uitgaat naar deze broer/zus. Lariks organiseert activiteiten voor jonge mantelzorgers en er is FF tijd voor iets leuks!. Dit is een compliment voor jonge mantelzorgers in de gemeente Leusden. Lees meer hierover. 

Ouder/opvoeder is ook mantelzorger

Als ouder vind je het misschien vanzelfsprekend, maar de zorg voor een kind met een beperking vraagt meer van je dan ‘gewone’ zorg voor een kind. Je bent ouder/opvoeder en mantelzorger. Lees meer over mantelzorgondersteuning in de gemeente Leusden.

Ervaringen delen

Het kan prettig zijn andere mensen te ontmoeten die precies weten hoe het voelt wat jij meemaakt. Er bestaan landelijke belangenverenigingen op het gebied van zorg en ontwikkeling. In Leusden heb je  de ontmoetingsgroep ‘Ouders van kinderen met meerzorg” en kun je aansluiten bij activiteiten voor mantelzorgers. Meer weten? Neem contact op met Lariks of met Ouders van kinderen met meerzorg.

Lees op deze website ook over:

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina.