belastingaangifte

Klachten, bezwaren en privacy protocol Lariks

Privacy

Hoe gaan we om met uw gegevens en waarom hebben we uw gegevens nodig?Voor het aanvragen en bieden van zorg en ondersteuning zijn gegevens van u nodig. Lariks gaat zorgvuldig met uw privacy om. Waarom hebben we gegevens van u nodig?

  • Om u goed van dienst te kunnen zijn.
  • Om samen met u te kunnen bepalen wat u nodig heeft.

Om welke gegevens gaat het?

  • Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
  • Het gaat alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
  • Wij bespreken vooraf met u welke gegevens er nodig zijn.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

  • Vertrouwelijke gegevens worden in een beschermde omgeving bewaard.
  • Voor uitwisselen met andere organisaties vragen wij uw toestemming.
  • U kunt uw gegevens altijd inzien.
  • Onze medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Heeft u vragen over de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan?

 

Klachten?

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker van Lariks? Wij stellen het op prijs om te horen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent. Als we weten wat er misging, dan kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Niet alleen voor u maar ook voor anderen.

Ga eerst in gesprek met degene over wie u een klacht heeft. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Klik hier voor de Klachtenregeling van Lariks.

 

Bezwaar maken?

Tegen een besluit van de gemeente, waardoor u rechtstreeks in uw belang geraakt wordt, kunt u bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen. Lees hier meer.

Disclaimer: Natuurlijk proberen we de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Openingstijden, locaties, regelgeving etc veranderen echter regelmatig. Aan de inhoud van www.lariks-leusden.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.