beperking

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is er in meerdere vormen. Meestal wordt het geregeld vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). 

Wat is kortdurend verblijf?

Kortdurend verblijf is logeren in een zorginstelling. Dit kan maximaal drie dagen per week. Het is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die nog thuis wonen. Zij kiezen ervoor om niet permanent is een zorginstelling te verblijven, maar willen er alleen af en toe logeren. Deze zorginstelling is bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Kortdurend verblijf kan worden ingezet als het noodzakelijk is de persoon te ontlasten die normaal gesproken voor u zorgt (mantelzorg).

Kijk hier als u meer wilt weten over respijtzorg voor mantelzorgers? (even een adempauze?)