Lariks biedt inwoners nu ook ambulante begeleiding

Iedereen kan op een bepaald moment hulp nodig hebben. Of het nu gaat om de opvoeding van een kind, het aangaan van sociale contacten of het weer oppakken van het leven na het overlijden van de partner. Op zo’n moment kan Lariks ondersteuning bieden en inwoners weer op weg helpen. Sinds januari is Lariks’ dienstverlening uitgebreid met ambulante begeleiding. Dit is in lijn met regionale afspraken waarin is bepaald dat wijkteams zelf meer begeleiding bieden. Afhankelijk van de vraag en situatie kan dit bestaan uit enkele gesprekken of is er een langere periode wekelijks contact. Doel van de persoonlijke begeleiding is dat de inwoner weer zelfstandig verder kan.

Ambulante begeleiders LariksAmy, Maaike en Marloes zijn in januari gestart als ambulant begeleider bij Lariks. Alle drie hebben ze ruime ervaring in maatschappelijk werk en individuele ondersteuning. Inmiddels begeleiden zij samen zo’n 40 inwoners die in leeftijd variëren van 8 tot 90 jaar en alles wat daartussen zit.

Voor iedereen

Maaike: “We zijn er voor iedereen. Voor grote en kleinere vragen. Voor individuele inwoners, voor gezinnen. Er is geen indicatie nodig, geen recept van de huisarts. Inwoners kunnen gewoon contact opnemen met Lariks. Er is dan eerst een triage gesprek. Hierin wordt besproken wat er speelt. Blijkt in dit eerste gesprek dat ambulante begeleiding passend is, dan gaan we samen met de inwoner aan de slag. Dat doen we aan de hand van persoonlijke doelen.”

Maatwerk

“Onze begeleiding is echt maatwerk”, vult Amy aan. “We gaan als het ware naast de inwoner staan. We nemen niet over, maar ondersteunen en coachen. Samen kijken we wat er nodig is en wat er kan. Vindt iemand iets lastig of moeilijk, dan doen we het eerst samen of oefenen we ermee. De focus ligt op iemands mogelijkheden.

In onze begeleiding nemen we ook het brede aanbod voorzieningen in gemeente Leusden mee. Dat doen we in overleg met de collega’s van Team Samenleving. Zij kennen de sociale kaart op hun duimpje en organiseren zelf ook activiteiten, trainingen en beweeggroepen. Is er meer of specialistische ondersteuning nodig, dan betrekken we – uiteraard in overleg met de inwoner – een collega van het Lokaal Team. Het is heel fijn om dit werk te doen in een organisatie als Lariks met zorg en welzijn onder één dak.”

Afspreken bij het Valleikanaal

Om een goed beeld te krijgen, spreken de ambulant begeleiders meestal bij de inwoner thuis af. Marloes: “Begeleiding thuis werkt heel goed. Je ziet dan hoe iemand leeft en wat er thuis speelt. Kan het niet thuis, dan spreken we ergens anders af. Dat kan zijn bij Lariks in Huis van Leusden, bij Fort33 of ergens anders. Zo heb ik gisteren met een meisje dat vastloopt op de middelbare school langs het Valleikanaal gewandeld. Terwijl we allebei onze boterhammen aten, hadden we een goed gesprek over wat haar bezighoudt.”

Over ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een zogenoemde algemene voorziening. Dit betekent dat er geen Wmo of Jeugdwet indicatie voor nodig is. Ambulante begeleiding vindt plaats onder kantooruren, is niet aan een bepaalde locatie gebonden en is ook geen behandeling. Een ambulant begeleider stelt samen met de inwoner een ondersteuningsplan. Hierin staan concrete resultaten waar de inwoner en zjjn/haar ambulant begeleider aan werken. Doel van de begeleiding is dat de inwoner weer zelfstandig verder kan. Maaike: ”We zijn er voor de inwoner, doen wat nodig is én als het kan doen we een stapje terug.”

Team Lariks groeit mee met de vraag

Tot 1 januari 2023 kregen inwoners van gemeente Leusden vooral ambulante begeleiding via een zorgaanbieder die door de regio Amersfoort was gecontracteerd. Omdat het fijn is als je dichtbij huis persoonlijke begeleiding krijgt om (weer) meer zelfstandig te kunnen leven, is regionaal afgesproken dat wijkteams zoals Lariks, zelf ambulante begeleiding bieden. Mede op basis van ervaringen van omliggende gemeenten neemt Lariks de ambulante begeleiding geleidelijk over van de gecontracteerde zorgaanbieders. Het team zal meegroeien met de vraag. Op dit moment zijn er weer vacatures. Kijk op www.lariks-leusden.nl/vacatures-bij-lariks/.