Lariks inloop op basisscholen

Consulenten van Lariks zijn aanwezig op de basisscholen in Leusden en Achterveld. Vragen of zorgen over uw kind(eren) tussen 4 en 12 jaar? Kom langs tijdens de inloop. Ook leerkrachten zijn welkom. Op de school van uw kind(eren) hangen posters met de inkoopmomenten? Ziet u ze niet, vraag er dan naar bij de leerkracht.

jonge mantelzorgers