Lariks inloop op basisscholen

Consulenten van Lariks zijn aanwezig op de basisscholen in Leusden en Achterveld. Vragen of zorgen over uw kind(eren) tussen 4 en 12 jaar? Kom langs tijdens de inloop. Ook leerkrachten zijn welkom.

LET OP: Tijdens de lockdown zijn er geen inloop momenten op de scholen. Heeft u vragen of zorgen over uw kind(eren). Bespreek dit met de leerkracht of neem contact op met Lariks: info@lariks-leusden.nl

jonge mantelzorgers