Audercafé

Op wereld-autisme-dag 2014 hebben vier ouders met autistische kinderen het initiatief genomen om een AudercaféLeusden op te richten. De initiatiefgroep constateert dat het een verademing is als je als opvoeder van een kind met autisme je eigen aanpak kunt delen met andere ouders, die in vergelijkbare situaties zitten.

AudercaféLeusden is een in informeel kennisnetwerk voor ouders met een autistisch kind. Dat kan ook een kind zijn dat volwassen is. Het gaat daarbij om praktijkkennis die men gebruikt bij het oplossen van problemen, en bij het opvoeden in het algemeen. Ouders zijn op het gebied van opvoeden van hun eigen autistische kinderen de experts bij uitstek en zij kunnen elkaar dan ook als geen ander ondersteunen bij het vinden van oplossingen. De initiatiefgroep van het AudercaféLeusden vindt het belangrijk dat ouders elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen versterken bij het vinden van oplossingen voor de problemen waar men tegen aanloopt. Het delen van deze praktijkkennis is van belang omdat de individuele kennis daardoor meer betekenis en diepgang krijgt.

AudercaféLeusden is de plek bij uitstek waar ouders elkaar kunnen spreken (live en online), waar zij ervaringsdeskundigheid kunnen halen en waar ze elkaar de weg wijzen.

Kaart wordt geladen...
Adres Audercafé
Sociaal plein
Leusden
Telefoon
Website
Contactpersoon
E-mail
Terug naar kaart