Gilde Leusden

Gilde Leusden bemiddelt tussen mensen die hun kennis en ervaring (belangeloos) willen delen met inwoners van Leusden die dat vragen. Gilde Leusden heeft daarvoor een team van specialisten tot haar beschikking. Op www.gildeleusden.nl vindt u meer over onze activiteiten.

Er zijn 4 kernactiviteiten:

Coach4You

ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

Computervaardigheid

De computer neemt een steeds belangrijkere plaats in in ons dagelijks leven. Voor veel ouderen echter is het vaak moeilijk om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Het project “Computervaardigheid” is er op gericht om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de “digitale snelweg”.

Het begint met taal

Dit taalvaardigheidsproject, ook wel Samenspraak genoemd, is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

VoorleesExpress 

De VoorleesExpress zorgt ervoor, dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Onze vrijwilligers lezen voor en doen taalspelletjes. De ouders zijn er altijd bij.
Kaart wordt geladen...
Adres Gilde Leusden
Grienden 32
3831 HS Leusden
Telefoon 06 83 343 073 (ma -vr van 19.00-20.00 uur)
Website www.gildeleusden.nl
Contactpersoon
E-mail info@gildeleusden.nl
Terug naar kaart