Gilde Leusden

Gilde Leusden bemiddelt tussen mensen die hun kennis en ervaring (belangeloos) willen delen met inwoners van Leusden die dat vragen. Gilde Leusden heeft daarvoor een team van specialisten tot haar beschikking.

Er zijn 3 kernactiviteiten:

Coach4You

ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

Computervaardigheid

De computer neemt een steeds belangrijkere plaats in in ons dagelijks leven. Voor veel ouderen echter is het vaak moeilijk om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Het project “Computervaardigheid” is er op gericht om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de “digitale snelweg”.

Het begint met taal

Dit taalvaardigheidsproject, ook wel Samenspraak genoemd, is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

Kaart wordt geladen...
Adres Gilde Leusden
Vlietsingel 55
3831 SV Leusden
Telefoon 033 4950507
Website www.gildeleusden.nl
Contactpersoon
E-mail info@gildeleusden.nl
Terug naar kaart