RAAD voor CLIËNTEN PARTICIPATIE LEUSDEN (RCL)

Adviesorgaan om beleid en dienstverlening te verbeteren voor het sociaal domein (zorg, jeugd, welzijn, werk en inkomen) vanuit het cliëntenbelang (voorheen Platform Sociale Zekerheid)

De Raad voor Cliëntenparticipatie (RCL) is volledig onafhankelijk en ziet er op toe hoe in Leusden met cliënten wordt omgegaan en hoe informatie wordt verstrekt. Deze cliëntenraad adviseert het college en gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie bij de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het sociale domein vanuit het perspectief van het cliëntenbelang.

De Raad voor Cliëntenparticipatie (RCL) is er voor inwoners uit Leusden die gebruik moeten of willen maken van een of meerdere voorzieningen uit de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Bijvoorbeeld als u van een voorziening gebruikt maakt zoals een bijstandsuitkering, een scootmobiel, of als u een woningaanpassing via de gemeente nodig heeft. Ook valt te denken aan begeleiding bij uw dagelijks leven, jeugdhulp voor uw kind of als u hier ervaring mee heeft als mantelzorger.
De Raad voor Cliëntenparticipatie (RCL) heeft op dit moment 7 leden die de belangen  van o.a. bijstandsgerechtigden in de ruimste zin van het woord behartigen.

Wij hebben eenmaal per maand een overleg waarin ook de beleidsmedewerker van de gemeente deelneemt. Twee maal per jaar hebben wij een overleg met de Wethouder Sociaal Domein – Participatie.

Contact:

Cliënten met vragen of klachten over bijvoorbeeld PW-uitkeringen kunnen mailen naar: raadvoorclientenparticipatieleusden@outlook.com.

Kaart wordt geladen...
Adres RAAD voor CLIËNTEN PARTICIPATIE LEUSDEN (RCL)
postbus 326
3830 AD Leusden
Telefoon
Website
Contactpersoon
E-mail raadvoorclientenparticipatieleusden@outlook.com
Terug naar kaart