Steunfonds Vluchtelingen Leusden

Het Steunfonds ontwikkelt en ondersteunt activiteiten op het sociaal-culturele vlak die de zelfredzaamheid van vluchtelingen en nieuwkomers bevorderen. Tegelijkertijd wil het Steunfonds een platform creeëren waarbij hulp geboden kan worden in individuele gevallen.

Doelgroep: Vluchtelingen en nieuwkomers

Werkzaamheden: De Stichting staat aan het begin van de werkzaamheden en zal gaandeweg het scala aan activiteiten uitbreiden, indien dat zinvol wordt geacht. In eerste instantie zal begonnen worden met het organiseren van een ontmoetingsplek waar vluchtelingen en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Deze bijeenkomsten worden enkele keren per maand op een vast dagdeel gehouden. Nagedacht moet worden of een inhoudelijke programmering van deze ontmoetingen zinvol is. Het plan is nu om in ieder geval te starten met een groep “kleding”.

Bijzonderheden

De Stichting is voortgekomen uit de voormalige Stichting Vluchtelingenwerk Leusden. Het werk van de oude Stichting is overgenomen door de NVA te Amersfoort. Op grond van de ervaringen binnen SMS (Sociaal Maatschappelijk Steunpunt) is de conclusie getrokken dat het zinvol is om de groep van vluchtelingen en nieuwkomers langer aandacht te geven dan nu via de gemeentelijke subsidie mogelijk is. De aandacht aan vluchtelingen en nieuwkomers bevordert de gemeenschapszin en kan eventueel ernstige problemen voor de persoon zelf en voor de samenleving als geheel voorkomen.

De nieuwe stichting is verbonden met de landelijke Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) doordat de Stichting ook een afdeling is van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland.

Vrijwilligersactiviteiten

Er zijn verschillende mensen nodig. Allereerst vrijwilligers die specifieke activiteiten organiseren. In het geval van ontmoeting, betekent dat o.a. de zaal gereed maken, thee en koffie serveren, praten, en eventueel problemen signaleren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die wat met de gesignaleerde problemen kunnen doen. Ook is er behoefte aan mensen die specifieke eenmalige gebeurtenissen organiseren.

Kaart wordt geladen...
Adres Steunfonds Vluchtelingen Leusden
Dalmatië 21
3831EE Leusden
Telefoon 06-43420536
Website
Contactpersoon
E-mail sjefkemps@me.nl
Terug naar kaart