Meld- en Adviespunt Bezorgd

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. 

U kunt een melding doen als iemand problemen heeft op het gebied van:

  • Psychiatrie
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Maatschappelijke/sociale problemen

Neem contact op met Meldpunt Bezorgd

U kunt dagelijks, ook in het weekend en de avonduren, bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd terecht als u zorgen heeft over mensen met verward gedrag. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is bereikbaar op nummer 030 630 54 80. Mailen kan ook naar meldpunt@ggdru.nl 

Meer informatie vindt u op de website van GGD regio Utrecht.

Let op: Het meldpunt is er niet om levensbedreigende situaties te melden. Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112. 

In elke regio is een Meldpunt Bezorgd. Daarnaast is er een landelijk meldpunt. Dit heet Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. U kunt dit bellen als u in een andere stad bent dan uw eigen woonplaats.

Het telefoonnummer is gratis bereikbaar op 0800-1205.

Ook dit nummer is voor  niet-spoedeisende zaken. Is er direct hulp nodig of direct gevaar, bel dan 112.

zorgen of overlast

Wet Verplichte GGZ

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Iedere inwoner kan een melding doen wanneer hij denkt dat iemand met psychische problemen een gevaar vormt voor zichzelf of een ander. Deze melding doet u bij Meldpunt Bezorgd (zie telefoonnummer links op de pagina).

Meer weten? Klik hier voor  meer over de nieuwe Wet Verplichte GGZ.

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vind onze contactgegevens op de contactpagina.