Moeite met aanbieden

Kunt u uw afval niet zelf in de afvalcontainers krijgen? Heeft u daar ook geen hulp voor? Dan zal de gemeente, samen met u naar een oplossing zoeken. Neem contact op met Lariks voor een gesprek.

Wanneer heeft u recht op compensatie of hulp?

Heeft u hulp van:

  • Huisgenoten?
  • Een sociaal netwerk?
  • Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo?
  • Heeft u langer dan 1 jaar afval van medische aard?
  • Heeft u, door medische oorzaak meer dan 60 liter afval per 2 weken?

Meer afval door ziekte of handicap.

Sommige Leusdenaren zullen door ziekte of een handicap, meer afval produceren. Denk hierbij aan incontinentiemateriaal of stoma afval.
Voor deze groep is er een compensatieregeling in het leven geroepen.

De hoeveelheid afval wordt wel geregistreerd, maar zal  niet in rekening gebracht worden.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met Lariks.
Lariks
3831 NA Leusden
033 – 303 44 44
info@lariks-leusden.nl

Sociale opruimcoach Woudenberg