Bestuurder Lariks

Nieuwe bestuurder Lariks

Thijs Grijpma is per 11 november gestart als interim directeur-bestuurder bij Lariks welzijn en zorg uit Leusden. Hij is aangesteld door de Raad van Toezicht van Lariks en volgt  Hester Frank op die de afgelopen negen jaar leiding gaf aan Lariks.

Thijs heeft ruime ervaring als interim leidinggevende in het sociaal domein. Zo werkte hij voor diverse gemeenten op het snijvlak wonen, welzijn en zorg. De wethouders Kiel en Van Beurden geven aan verheugd te zijn dat er een ervaren interim directeur is benoemd die samen met de gemeente bouwt aan een effectieve samenwerking tussen gemeente, Lariks en het maatschappelijk veld met als doel een toekomstbestendige dienstverlening aan de inwoners.

Begin 2021 start de Raad van Toezicht een selectieprocedure voor het werven van een permanente bestuurder.