De Bron

Nieuwe voorziening voor ouderen met geheugenproblemen

Nieuwe voorziening voor ouderen met geheugenproblemen

Voor inwoners vanaf 67 jaar met beginnende geheugenproblemen is er vanaf 1 mei een nieuwe plek voor dagactiviteiten. Deze algemene voorziening wordt gevestigd in De Smederij en vormt een aanvulling op het aanbod voor ouderen in gemeente Leusden. De nieuwe voorziening is bedoeld voor mensen die net wat meer ondersteuning nodig hebben dan De Bron biedt en nog niet toe zijn aan intensieve begeleiding. Omdat De Bron ook in De Smederij is gevestigd, hoeven de bezoekers slechts een deurtje verder voor dagactiviteiten met meer ondersteuning. Voor deelname aan de nieuwe voorziening is geen Wmo-beschikking nodig.

Gemeente Leusden heeft de nieuwe algemene voorziening na inschrijving toegekend aan Welzin. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van ouderen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers. De nieuwe voorziening wordt een plek waar ook de mantelzorgers welkom zijn en waar nauw wordt samen gewerkt met vrijwilligers. Vanuit die insteek is ervoor gekozen ook de coördinatie van het Maatjes Dementie project onder te brengen bij Welzin. Dit project wordt tot maart uitgevoerd door Lariks. De vrijwilligers van Maatjes Dementie en de deelnemers zijn vanzelfsprekend al geïnformeerd over de wijziging en de overdracht zal zorgvuldig gebeuren. Het reguliere Maatjesproject blijft onder coördinatie van Lariks.

Herkenbare, laagdrempelige plek

De Smederij, gelegen aan het Hoefijzer in Leusden wordt dankzij de combinatie van De Bron en de nieuwe voorziening een herkenbare plek voor ouderen met geheugenproblemen. Vergelijkbaar met de buurthuiskamer en buurthuiskamer plus van DAVA voor mensen die in Achterveld wonen. Wethouder Fenneke van der Vegte hecht er sterk aan dat er voor elke oudere inwoner een plek is met passende activiteiten en zo nodig ondersteuning. “We hebben in Leusden wijkkamers waar vrijwilligers activiteiten organiseren, ontmoetingsplek De Bron en de voorzieningen voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. De nieuwe voorziening is een mooie aanvulling op dit aanbod. Welzin zal er activiteiten organiseren die passen bij het normale dagelijkse leven van ouderen met beginnende geheugenproblemen. Daarbij wordt ook specifiek aan mannen gedacht, want die zitten meestal niet te wachten op een breimiddag. Ook wordt er 3 keer per week een warme maaltijd geserveerd, veelal samen met de gasten voorbereid. Bovendien is er geen Wmo-beschikking voor nodig. Laagdrempelig passende ondersteuning bieden, is het doel van de nieuwe voorziening. Zo raken minder mensen geïsoleerd en kan er sneller worden geholpen bij problemen. Bovendien maken we hulp en ondersteuning op deze wijze zo normaal mogelijk en houden we het betaalbaar.” Welzin zal nauw samenwerken met vrijwilligers, huisartsen, wijkverpleegkundigen, de casemanagers dementie en Lariks zodat er passende zorg via de Wmo kan worden georganiseerd als dit nodig is.

Voor wie verandert er iets?

Voor een deel van de mensen die nu een Wmo beschikking heeft voor dagbesteding zal er niets veranderen omdat dit de best passende oplossing voor hen is, vanwege de intensievere begeleiding die zij nodig hebben. Zij ontvangen hierover binnenkort bericht van Lariks. Voor een aantal ouderen is de nieuwe voorziening in De Smederij een beter passend alternatief. Met die mensen en hun mantelzorgers zal Lariks dit voorjaar in gesprek gaan. Goed om te weten: voor mensen die via de Wet langdurige zorg naar een vorm van dagbesteding gaan, verandert er niets.