Veel mensen kijken op tegen de jaarlijkse belastingaangifte. Speciaal opgeleide vrijwilligers van SMS en de ouderenbonden helpen u graag.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte en woont u in gemeente Leusden?


Speciaal opgeleide vrijwilligers van de ouderenbonden en het SMS (Sociaal Maatschappelijk Steunpunt) helpen u graag!

Afspraak maken

Vanaf 7 februari kunt u op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur bellen om een afspraak te maken. 
Telefoonnummer: 06-820 47 496. U krijgt dan een vrijwilliger van Lariks aan de lijn. Deze vrijwilliger maakt met u een afspraak. 

  • Woont u in Leusden, dan is de afspraak in Huis van Leusden. 
  • Woont u in Achterveld, dan overlegt u met de belastinghulp waar u samen afspreekt.   
Hulp bij invullen belastingaangifte

Voor wie

 

  • Gehuwden/samenwonenden met een gezamenlijk inkomen van max. €.48.000,= en voor alleenstaanden met een max. inkomen van €.38.000,=

  • Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor alleenstaanden een inkomensgrens van € 40.000,= en voor gehuwden/ partners en samenwonenden een inkomensgrens van € 60.000,= per jaar.

Kosten

Voor de hulp bij het invullen betaalt u een kleine bijdrage voor de te maken kosten. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en of u lid bent van de ouderenbond. 

N.B. Ondanks dat u de aangifte samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen kunt u geen rechten ontlenen.