20 december 2023

Jeugdhulp vanaf 2024

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen? Er verandert iets in de specialistische jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2024 is MetMaya verantwoordelijk voor de specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Ook in onze gemeente. 

Voor de specialistische jeugdhulp van MetMaya is een verwijzing voor nodig. U meldt zich dus niet zelf aan bij MetMaya. Heeft u vragen of zorgen over opvoeden, uw gezin, of jeugdhulp? Dan kunt u contact opnemen met Lariks. Samen met u kijken we dan wat er nodig is. 

Heeft uw kind hulp nodig?

Dan neemt u contact op met Lariks. In een gesprek wordt samen met u en uw kind gekeken wat er nodig is. Blijkt dat er specialistische jeugdhulp nodig is, dan neemt Lariks contact op met MetMaya. 

Gebiedsteams

De hulp en ondersteuning gebeurt vanuit gebiedsteams. Hierin werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende deskundigheid en verschillende achtergronden samen. Zij werken daarbij nauw samen met Lariks, huisartsen, GGD en het onderwijs. Op deze manier zorgen we dat de jeugdhulp dichtbij kinderen, jongeren en gezinnen wordt geboden. En dat de hulp en ondersteuning ook in de toekomst goed, beschikbaar en betaalbaar blijft.

Hulp nodig? Neem contact op met Lariks

Al specialistische jeugdhulp in 2023?

Krijgt u of krijgt uw kind in 2023 al specialistische jeugdhulp? Dan houdt u de jeugdhulporganisatie die u nu hebt. Ook als de hulp of ondersteuning doorloopt in 2024. In heel 2023 kunnen nog nieuwe trajecten worden gestart bij jeugdhulporganisaties die op dit moment specialistische jeugdhulp leveren in de regio. Vanaf 1 januari 2024 starten nieuwe cliënten bij MetMaya.

Meer informatie over de veranderingen:

Lees over een gesprek met Lariks

Waarom kopen gemeenten hulp en ondersteuning in?

Sinds 2015 moeten de gemeenten zorgen voor het bieden van passende hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Specialistische hulp en ondersteuning kopen gemeenten in bij (zorg)aanbieders. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij psychische problemen, pleegzorg, begeleiding bij het zelfstandig wonen, de opvang van daklozen, enzovoorts. Gemeenten doen dit samen met gemeenten in de regio. In de regio Amersfoort gaat het om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest, Veenendaal (alleen voor vrouwenopvang) en Woudenberg.