9 februari 2024

Mandaatbesluit 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Mandaatbesluit 2024 uitvoering Wmo, Jeugdwet en enkele andere taken van de gemeente Leusden door stichting Lariks vastgesteld.

Door vaststelling van dit mandaatbesluit is geregeld dat Lariks doelmatig en rechtmatig uitvoering kan geven aan de Wmo, de Jeugdwet en enkele andere regelingen. Het nieuwe mandaatbesluit treedt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2023 in werking.

Met ingang van 1 oktober 2023 vervalt het door het college op 10 september 2019 vastgestelde “Mandaatbesluit 2019 uitvoering Wmo, Jeugdwet en enkele andere taken van de gemeente Leusden door stichting Lariks”.

Wat is een Mandaatbesluit?

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) verstaat onder mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. 

Dank voor het vertrouwen

Wij danken het college van burgemeester en wethouders voor het vertrouwen in onze organisatie en mensen. Lariks is er voor alle inwoners van gemeente Leusden die ondersteuning nodig hebben bij het dagelijks leven. Wij doen wat nodig is en helpen mensen weer op weg.