Geheugenverlies of dementie?

dementieGeheugenverlies is niet per se dementie. Voor geheugenverlies kunnen meerdere oorzaken zijn. Met de jaren wordt iedereen wat vergeetachtiger. Bij spanningen en heftige gebeurtenissen zoals een ontslag, verhuizing of het overlijden van een naaste kan het erger worden. Ook door depressiviteit, bepaalde medicijnen en lichamelijke ziekten werkt het geheugen soms minder goed.

Wat kunt u zelf doen bij vergeetachtigheid?

 • Bespreek uw problemen met anderen. Dat lucht op en kan helpen uw gedachten te ordenen. Dan krijgt uw geheugen als het ware de ruimte om beter te werken.
 • Neem de tijd om iets te onthouden. Schrijf de dingen op die u beslist niet wilt vergeten, bijvoorbeeld in een dagboekje of agenda. Kijk regelmatig in het boekje of u niets vergeten bent.
 • Concentreer u op één handeling. Probeer niet meerdere dingen tegelijk te doen.
 • Stimuleer de hersenen door lichamelijk en sociaal actief te zijn: zorg voor voldoende beweging en sociale contacten.
 • Ga naar uw huisarts als u denkt dat uw geheugen snel achteruit gaat. Een goede diagnose is belangrijk.

Zorgt u voor iemand met dementie?

Als je zorgt voor iemand met dementie komt er veel op je af. Daarom organiseert Lariks regelmatig de training Omgaan met dementie voor mantelzorgers. Tijdens de training komen alle aspecten van dementie voorbij, worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met een naaste met dementie, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en wordt er ook aandacht besteed aan het welzijn van de mantelzorger. De groepen zijn klein zodat er tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht. In het voor-en najaar wordt de training georganiseerd. Kijk op de homepage bij aanmelden activiteiten of u zich kunt aanmelden.

Dementie… Wat nu?

De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal kleine gedragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen.

Iemand krijgt bijvoorbeeld moeite met:

 • zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd
 • zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden
 • zich oriënteren het juiste woord te vinden
 • nieuwe dingen te leren
 • zijn emoties onder controle te houden
 • beslissingen nemen
 • rekenen en met geld omgaan

Meer weten over het regelen van zorg bij dementie? Kijk hier.

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie door de hersenen niet goed meer werkt. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie of een combinatie van de eerste twee. Maar ook Lewy Body Dementie en Frontaal Kwab Dementie zijn geheugenziekten. Daarnaast kan dementie optreden bij tientallenandere ziekten, zoals Parkinson en Korsakov.

Dementie heeft grote gevolgen voor zowel patiënten als mantelzorgers. Het ziekteproces verschilt sterk per persoon maar is altijd een proces van achteruitgang; van verlies en rouw. Patiënten raken hun zelfstandigheid kwijt en hun vermogens om op een vertrouwde manier hun leven te leiden. Mantelzorgers verliezen geleidelijk aan hun dierbare zoals die was en voelen zich verantwoordelijk voor de onophoudelijke zorg. Dit is zwaar en kan leiden tot overbelasting en depressie.

Wilt u hierover eens van geachten wisselen met iemand anders, de consulenten van Lariks bespreken graag uw zorgen met u.

Op weg naar een dementievriendelijke gemeente

Verschillende organisaties op het gebied van welzijn en zorg en de gemeente Leusden zijn kort geleden bij elkaar gekomen om plannen te maken voor een dementievriendelijke gemeente.

Activiteiten

Er zijn vier werkgroepen actief met het uitwerken van speerpunten. In de week van 5 tot en met 10 november 2018 (Collecteweek Alzheimer Nederland) zijn diverse activiteiten gepland. In de aanloop daarnaartoe zal op verschillende manieren (posters, krant, tv, internet) bekend gemaakt worden wat u allemaal kunt verwachten. Er wordt een heel inspirerend programma voorbereid.

Wilt u de komende tijd onze activiteiten volgen en meedenken met onze plannen? Houd ‘Nieuws’ op deze website in de gaten.

Mogelijkheden voor dagbesteding dementie

“De dagbesteding is voor mijn moeder van cruciaal belang. Ze krijgt er structuur door in haar leven, ze heeft afleiding, is onder de mensen en wordt er vrolijk door.”

Dagopvang is voor mensen met dementie een manier om zinvol bezig te blijven, geestelijk en sociaal actief te blijven en zorgt voor structuur in het dagelijkse leven. Bovendien ontlast het ook de mantelzorgers. In Leusden zijn er diverse plekken waar inwoners met dementie welkom zijn. Er zijn verschillende ontmoetinsgscentra en dagbestedingslocaties in de gemeente Leusden.

Meer weten over dagbesteding? Kijk hier.  Ook kunt u hiervoor contact opnemen met Lariks.

Alzheimercafé

Vindt u het prettig om andere mensen met dementie of hun naasten te ontmoeten en ervaringen of informatie uit te wisselen? Er  wordt maandelijks een Alzheimercafé georganiseerd. U bent van harte welkom!

Ontmoetingsplek De Oude Bieb – Achterveld

In de leegstaande oude bibliotheek komen een drie initiatieven bij elkaar, begeleiding, ondersteuning en activiteiten voor mensen die met (beginnende) dementie die nog in de thuissituatie wonen (King Arthur Groep); Een begeleid wonen project voor jongeren vanaf 18 tot 21 jaar (Klein Agteveld) en De Buurthuiskamer (DAVA). Lees hier meer over het aanbod voor mensen met dementie. 

Meer weten? Kijk hier

Wijkkamer Rozengaarde

Voor mensen met geheugenproblemen en dementie biedt BedemZorg informatie en advies. In het Ontmoetingscentrum in de wijkkamer vinden mensen met dementie en hun mantelzorgers een plek waar professionele begeleiders een dagprogramma bieden, opgesteld naar de wensen van de bezoekers.

Er is een Geheugenpunt waar men boeken, tijdschriften en DVD’s kan inzien en waar men materialen kan lenen om beter om te gaan met geheugenproblemen.

Meer weten? Kijk hier