spanningen thuis

Opgroeien met zorgen of spanningen in huis

Er zijn in Nederland veel ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving. Dit kan leiden tot zorgen en spanningen in huis. Net als bijvoorbeeld een vechtscheiding of psychische problemen van een broer of zus.

Om te voorkomen dat kinderen en jongeren in zo’n thuissituatie later zelf problemen ontwikkelen, is er een uitgebreid preventieaanbod beschikbaar in de regio’s Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Hilversum. Hier leren kinderen en jongeren om te gaan met de spanningen in huis en is er ook aandacht voor de ouders zelf.

Aanbod voor kinderen en jongeren

In een kennismakingsgesprek met een preventiewerker, ouder(s) of verzorger(s) en het kind wordt bekeken waar het kind het meest mee geholpen is. Dit kan een individueel gesprek zijn met een preventiewerker of deelname aan een van de groepen. In de groepen zitten kinderen en jongeren die uit een vergelijkbare thuissituatie komen. Daardoor is er veel herkenning en ervaren ze minder schaamte om over hun ervaringen te praten. Ze merken dat ze niet de enigen zijn.

Daarnaast komt het volgende aan bod:

• Herkennen van gevoelen en het uiten ervan

• Omgaan met lastige situaties

• Aandacht voor jezelf en dingen doen die je leuk vindt

• Voor jezelf opkomen

Dit doen we op een manier die passend is voor de leeftijd van de kinderen. Zo wordt spelen en praten bij de jongste deelnemers zo veel mogelijk afgewisseld. Terwijl er bij de jongeren en jongvolwassenen veel ruimte is voor het delen van tips en ervaringen rondom verschillende thema’s. Kijk hier voor meer informatie over het aanbod 

Voor ouders

We vinden het belangrijk dat ouders of verzorgers betrokken worden. Zo doen we de kennismakings- en eindgesprekken voor kinderen en jongeren t/m 16 jaar altijd samen met de ouders of verzorgers. Daarnaast worden er ook ouderbijeenkomsten georganiseerd.

Aanbod voor professionals

Professionals kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies. Daarnaast bieden wij voorlichtingen en deskundigheidsbevorderingen aan op dit thema. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

Belangrijk:

• De groepen starten in het voor- en najaar.

• Het aanbod is preventief; het is dus geen therapie.

• Deelname is gratis.

• Er is geen verwijsbrief nodig.

• We werken niet met dossiers.