Met elkaar en voor elkaar

Het doel van dit Sociaal Plein is inwoners op toegankelijke wijze te informeren over de mogelijkheden, voorzieningen en initiatieven die er in de gemeente Leusden zijn op het gebied van zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden. Samenwerking is daarvoor cruciaal. Dit Sociaal Plein is dan ook gerealiseerd in nauwe samenwerking met vele partners. Samen zorgen we dat u er niet alleen voor staat!

Wensboom
Beweging 3.0 zoekt 1,5 meter hosts
Repair cafe Leusden
vacature
Indiaan
Fonds samenlevingsinitiatieven
Digitaal hulpplein
buurtcentrum