Even een adempauze? Mantelzorg en respijtzorg

Even een adempauze nodig? Als mantelzorger kan er veel van u worden gevraagd. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Even naar de kapper, een boek lezen, werken, een nacht doorslapen, een uitstapje maken of aandacht besteden aan andere kinderen in het gezin. Respijtzorg voorkomt overbelasting zodat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden.

Uit onderzoek (De Boer e.a., 2009) blijkt dat één op de vier mantelzorgers in Nederland, die zorgen voor iemand met ernstige beperkingen, behoefte heeft aan respijtzorg. Dat mantelzorgers ruimte krijgen voor respijt, een adempauze, is niet een luxe, maar van vitaal belang. In de praktijk zien we dat deze vorm van zorg wordt ingezet als er al sprake is van overbelasting en dat willen we graag voor zijn.

Vormen van respijtzorg

Respijtzorg kan op diverse manieren:

  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. In Leusden zijn diverse activiteiten en projecten voor de mantelzorger, de zorgvrager of voor hen beiden. Denk aan koffie-ochtenden, fiets-en wandelgroepen. Maar ook aan een maatje of bezoek door iemand van de Zonnebloem.
  • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie van de mantelzorger, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. In Leusden zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld bij Zorgboerderij Blommendal, Wijkkamer Rozengaarde en ’t Hamersveld.
  • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij in een zorghotel de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.
vrijwilliger woongroep lisidunahof of gezellige vrijwilliger

Financiering van respijtzorg

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de respijtzorg mogelijkheden die er in Leusden zijn. Is er respijtzorg nodig, dan bekijken we eerst de mogelijkheden die vrijwilligers bieden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Is er respijtzorg nodig waar wel kosten aan verbonden zijn dan kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Bekijk hier welke verzekeraars respijtzorg (deels) vergoeden. Lees hier meer daarover.
  • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Meer weten? Neem contact op met Lariks.
  • Vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor kortdurend verblijf buitenshuis. Neem contact op met Lariks.
  • Als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via een persoonsgebonden budget (pgb), dan kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

Handige websites

mantelzorg.nl

logeerhuis King Arthur 

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vind onze contactgegevens op de contactpagina.