geldzorgen

Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten

Heeft u een chronische ziekte of een beperking en een laag inkomen? Dan kunt u een aanvraag doen voor de tegemoetkoming. Het geldbedrag is dit jaar vastgesteld op €180,-. U krijgt de tegemoetkoming over het afgelopen jaar, dus over 2019. Daarom vragen wij u ook naar uw inkomen over 2019.

Voor wie is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is voor inwoners die de afgelopen drie jaar hun wettelijk eigen risico Zorgverzekeringswet volledig hebben benut én in 2019 een bruto jaarinkomen hadden dat lager is of gelijk aan de bedragen hieronder.

  • Alleenstaand en niet met pensioen: € 22.632,-
  • Alleenstaand en met pensioen: € 17.033,-
  • Meerpersoonshuishouden waarvan één of beiden niet met pensioen: € 34.461,-
  • Meerpersoonshuishouden waarvan beiden met pensioen: € 23.525,-

In 2019 tegemoetkoming ontvangen?
Dan heeft u deze week een brief van Lariks gekregen, met daarbij een aanvraagformulier.

Als u voor het eerst aanvraagt
Heeft u nog niet eerder de tegemoetkoming ontvangen? Dan kunt u hier een aanvraagformulier downloaden

Aanvraagperiode
U kunt de aanvraag indienen tussen 15 oktober en 14 december 2020.

Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
Een vrijwilliger van het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) helpt u graag. Bel met Lariks voor een afspraak: 033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur).