Lariks geslotenTelefonische bereikbaarheid Lariks per november 2019

Met elkaar staan we in de gemeente Leusden voor de opgave om de zorg betaalbaar te houden  en de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. Een verandering die we daartoe invoeren, is aanpassing van de telefonische bereikbaarheid van Lariks. Tegelijkertijd vergroten we het gemak van online informatie vinden en vragen stellen.

Contact met Lariks

  • Per 1 november is Lariks elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar via 033 303 44 44. Inwoners kunnen dus vijf dagen per week telefonisch informatie en advies krijgen.
  • Naast telefonisch contact, zijn inwoners op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur welkom tijdens de inloop bij Lariks in Huis van Leusden.
  • In Achterveld is er op maandag en woensdag tussen 8.30 – 12.30 uur een inloop.
  • Voor ouders van basisschoolleerlingen zijn er op alle basisscholen in Leusden en Achterveld inloopmomenten. Kijk hier wanneer er een consulent op school is.

Vaste contactpersoon

Voor inwoners die individueel of als gezin worden begeleid zijn consulenten mobiel bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Spoed?

Veilig Thuis en SAVE kunnen Lariks op werkdagen tussen 12.30 en 17.00 uur bereiken via een spoednummer. Samenwerkingspartners zoals huisartsen en poh’s kunnen de consulenten op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur mobiel bereiken.

Online informatie en advies

Online biedt Lariks informatie en advies via www.sociaalplein-leusden.nl. Inwoners vinden hier onder andere informatie over vervoer, huishouden, opvoeden, dementie, eenzaamheid, mantelzorg en ontmoetingsplekken. Ook kan er online aangemeld worden voor activiteiten, trainingen, bijeenkomsten en kunnen er aanvraagformulieren voor financiële regelingen en tegemoetkomingen worden ingevuld. Nieuw is het online intakeformulier waarmee de inwoner zijn vraag of zorg eenvoudig kan delen met Lariks.

Komen er meer veranderingen?

Om de uitdaging waar we in de gemeente Leusden met elkaar voor staan te realiseren, zal er nog sterker worden ingezet op preventie. Dat doen we onder meer door extra aandacht te besteden aan onderwerpen als: dementie, mantelzorg, eenzaamheid. Ook zal meer en beter gebruik van het aanbod voorzieningen worden gestimuleerd. Denk aan trainingen, groepen voor lotgenoten, thema-avonden etc. Niet alleen omdat dit de uitgaven beperkt, maar ook omdat we geloven in de kracht van samen. Hoe fijn is het om te ontdekken dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie en samen leert hoe je ermee kunt omgaan. Individueel maatwerk wordt een uitzondering en alleen ingezet als het noodzakelijk is.