vrijwilligerswerk

Vacature: consulent Lokaal Team 24 – 32 uur

Consulent Lokaal Team 

24 – 32 uur, schaal 9 cao sociaal werk, SKJ is een pre

Beschik jij over een dosis kennis en kunde om begeleiding te kunnen geven óf in te kunnen schatten welke ambulante begeleiding doeltreffend is? Voer je effectieve proces- of casusregie? Zet je graag je expertise in bij complexe situaties waar veiligheid een issue kan zijn? Dan is deze vacature iets voor jou!

  • Je kunt actief luisteren, legt de vinger op de zere plek, hebt een zesde zintuig voor wat zich achter de voordeur afspeelt en durft dit direct bespreekbaar te maken. Daarbij schat je goed in welke (vorm van) ondersteuning nodig is en welke methodieken effectief zijn.
  • Je kunt op natuurlijke wijze de-escaleren. Ook in crisissituaties en bij veiligheidsissues houd je het hoofd koel en weet je welk traject en welke stappen nodig zijn.
  • Je bent in staat inwoners doeltreffend te begeleiden. Dit doe je op basis van je eigen expertise en in samenwerking met het informele en professionele netwerk van de inwoner. Je zet je kennis en expertise waar nodig in voor het geven van voorlichting en trainingen.
  • Je gaat altijd uit van de mogelijkheden van de inwoner voor wat betreft de regievoering op de eigen situatie. Zo nodig voer jij casus- en/of procesregie. 
  • Je bent klant- en taakgericht en gefocust op effectieve oplossingen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de inwoner. Je bent kostenbewust, onderzoekt wat er mogelijk is qua wet- en regelgeving en weet de grenzen goed te motiveren. Normaliseren is daarbij een belangrijk aspect.
  • Je houdt van dynamische ondersteuningstrajecten. Je kunt snel schakelen en bent een spin in het web binnen de basisinfrastructuur. Je schakelt met deze partijen om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen en spreekt partijen aan bij stagnatie. Je zorgt voor een warme overdracht en dat niemand tussen wal en schip valt.

Een nieuwe functie
Medio 2020 werkt Lariks volgens een nieuwe organisatiestructuur met drie consulenten functies voor individuele vragen van inwoners: consulent Lokaal, consulent Wmo en consulent Triage. Daarnaast is er een Team Samenleving dat is gericht op preventie en vraaggericht collectief aanbod. Als consulent Lokaal vervul je een dynamische functie: je biedt begeleiding bij enkelvoudige en meervoudig complexe problematiek (inclusief zorgmeldingen en crises). Je hebt daarbij veel contact met diverse samenwerkings-/ketenpartners en werkt vanuit de waarden legitimiteit, rendement en betrokkenheid (waardendriehoek).

Vraag het uitgebreide functieprofiel aan via: sollicitaties@lariks-leusden.nl

Over Lariks
Lariks welzijn en zorg is in de gemeente Leusden dé plek voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Met een enthousiast team van circa 48 medewerkers zijn we er voor alle inwoners van 0-100 jaar. Dankzij de brede samenstelling van ons team bieden we passende hulp,begeleiding en activiteiten: dichtbij en persoonlijk.

Werken bij Lariks – goed om te weten

  • Lariks is een werkgever die er toe doet en daadwerkelijk een bijdrage levert aan de Leusdense samenleving. 
  • Je werkt in een omgeving die ruimte biedt voor persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. Elke consulent krijgt de ruimte om zich naast algemene werkzaamheden te specialiseren.
  • In overleg is het mogelijk om deels thuis te werken.
  • Lariks is gevestigd in Huis van Leusden, gelegen in het centrum met winkels, parkeergelegenheid en openbaar vervoer vlakbij.

Belangstelling, reageren?
Neem dan contact op met Chouka van de Grift (teamleider) c.vandegrift@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur)

Solliciteren? 
Stuur vòòr 10 mei 2020 een brief met motivatie en cv naar sollicitaties@lariks-leusden.nl. Gesprekken zijn in week 21/22.

“Wij geloven in de kracht van mensen en zo nodig helpen we inwoners op weg. Dat doen we met behulp van een breed aanbod aan voorzieningen, activiteiten en trainingen. We geven informatie en advies en als de situatie erom vraagt bieden we tijdelijk individuele ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet. Zo werken we samen aan welzijn en zorg in de gemeente Leusden”