Vacatures Raad van Toezicht Lariks

“Lariks is een van de meest relevante, niet-gemeentelijke, organisaties in Leusden. Mijn rol in de Raad van Toezicht geeft mij de kans om vanuit mijn kennis en ervaring iets terug te doen voor de lokale samenleving.”

Wencke Heijblok, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lariks

 Over Lariks

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in Leusden. In opdracht van gemeente Leusden geeft Lariks uitvoering aan het welzijnswerk, de Wmo en de Jeugdwet. Lariks’ consulenten helpen inwoners weer op weg. Dat doen zij met informatie en advies gericht op het benutten van het netwerk van de inwoner en het brede aanbod algemene voorzieningen in gemeente Leusden. Ook ontwikkelt Lariks collectieve welzijnsactiviteiten voor diverse doelgroepen van 0 – 100 jaar. Zo nodig bieden de consulenten van het wijkteam ambulante begeleiding, casus- en of procesregie via Wmo en/of Jeugdwet aan inwoners en gezinnen.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Lariks is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt in lijn met de governance richtlijnen toezicht op haar functioneren. Daarbij schakelen en balanceren we tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn.

Vacatures Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Lariks bestaat nu uit vier leden. In lijn met de afspraken zal één lid per september 2023 aftreden. De wenselijke omvang is vijf. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding. Bij de benoeming van de nieuwe toezichthouders wordt rekening gehouden met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen. Gezien de samenstelling en expertises binnen de raad ligt de focus op twee profielen: juridisch sociaal en sociaal innovatief.

 • Juridisch sociaal profiel

Voor dit profiel zoeken we een toezichthouder met een brede juridische achtergrond. Bij voorkeur iemand met kennis van ondernemings- en contractenrecht en expertise en adviesvaardigheden op het gebied van juridische vraagstukken, wet- en regelgeving en governance. Verbondenheid met Leusden is gewenst.

 • Sociaal innovatief profiel

Voor dit profiel komen we graag in contact met iemand die kennis heeft van het sociaal domein en in het bijzonder de Wmo en Jeugdwet. We zoeken een toezichthouder die denkt vanuit het perspectief van inwoners én professionals en die kan monitoren of Lariks haar maatschappelijke opdracht goed vervult. Oftewel, draagt de organisatie bij aan de beleidsdoelstellingen van gemeente Leusden en aan de transformatie van het sociaal domein. We denken bijvoorbeeld aan een (voormalig) bestuurder van een welzijns- of zorgorganisatie, of lid van een cliëntenraad. Uiteraard kan dit niet als deze functie momenteel wordt vervuld in de regio.

Kandidaten beschikken over:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring.
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijke veranderingsprocessen.
 • Strategisch inzicht en integrale blik; in staat zijn om breder te kijken dan de eigen portefeuille.
 • Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, verbinden en netwerken.
 • Het vermogen om in teamverband toezicht te houden en te adviseren.
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Voldoende tijd en energie om deze rol op professionele wijze in te vullen.

Aanbod en procedure

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen kan van de leden van de raad een extra inspanning worden gevraagd als sparringpartner van de directeur-bestuurder. Leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Belangstelling?

Dan zien we graag een brief met motivatie en cv tegemoet. Mail naar: Mariëtte Jilderda (secretaris Raad van Toezicht), mcjilderda@recht-en-zo.nl.

Meer informatie over Lariks: www.lariks-leusden.nl