Versterking Lariks 

Eerder informeerden we al over de benoeming van directeur-bestuurder Marie-José Hermans. Inmiddels is ook het MT weer op volle sterkte dankzij de komst van Judith Bootsman

Judith BootsmanJudith vervult de functie van Manager Team Samenleving. Ze heeft een achtergrond en jarenlange ervaring als bedrijfseconoom en financial planner. Vanuit een cijfermatige focus heeft zij vervolgens een switch gemaakt naar de meer persoonlijke, menselijke kant. Judith is mediator en gecertificeerd SCHIP-behandelaar (aanpak voor partners met relatieproblemen/echtscheiding). Mede dankzij functies in het Eemlands Vrouwen Ondernemersnetwerk (EVON) en betrokkenheid bij lokale serviceclubs beschikt ze over een netwerk in gemeente Leusden en de regio. Judith: “En natuurlijk breid ik dat netwerk graag uit. Deze week heb ik tijdens een Lariks fietstour langs ontmoetingsplekken in de wijken al kennisgemaakt met buurtcontactpersonen en de vrijwilligers van de Huiskamer. Ik kijk er naar uit om meer mensen te ontmoeten en samen te werken aan belangrijke thema’s als mantelzorg, eenzaamheid, rondkomen, vervoer, opvoeden en vitaliteit. Want zorg en welzijn doen we samen. Met vrijwilligers, professionals en de gemeente.”

Ingrid ter Heerdt
Met de komst van Judith is Ingrid ter Heerdt Teammanager geworden van het Triage en Wmo team, Kwaliteit en de Mid-office. Ingrid zal daarnaast een rol blijven spelen in ontwikkeling en innovatie. De komende weken draagt zij haar werkzaamheden voor Team Samenleving over aan Judith.