23 mei 2024

Co-begeleider lotgenotengroep rouw en verlies

Samen met Humanitas en als praktijkondersteuner van de huisarts Geestelijke gezondheid (POH- GGZ) zijn we een lotgenotengroep rouw en verlies aan het ontwikkelen voor Leusden. Er zijn veel mensen die een dierbare hebben verloren in Leusden. Nu komen mensen regelmatig individueel bij de POH-GGZ. Hieruit is de wens ontstaan om een lotgenoten groep te vormen, waar mensen steun, herkenning en ontmoeting vinden. Humanitas heeft ruime ervaring met lotgenotengroepen rouw en verlies in Amersfoort, als POH-GGZ heb ik kennis van rouw en verlies. We zoeken een vrijwilliger die samen met ons deze groep(en) gaat begeleiden.
Gevraagde vaardigheden en competenties:
  • Iemand met een hart voor mensen in rouw of met verlies ervaring
  • Die wil ondersteunen in een groep
  • goed kan luisteren
  • Die samen wil werken met een professional vanuit gelijkwaardigheid
  • Die vanaf medio september 2024 een periode van 20 weken
  • eens in de 14 dagen gedurende 3 uur
  • beschikbaar is op een donderdag (eind v.d. middag of begin van de avond)
  • Die het leuk vind om in juni/juli mee te denken aan de vorm en inhoud van de groep.
Regio/gebied Leusden
Tijdsbesteding Gedurende 8 bijeenkomsten 3 uur per bijeenkomst + meedenken in voorbereiding
Link vacature
Reageren
't Erf
't Erf
3831CR Leusden
Jacqueline van Luit
0630165070
jvanluit@pohggzleusden.nl

Samenwerking Humanitas en Praktijkondersteuners huisartsen Geestelijke gezondheid

Humanistas: Al 78 jaar staan onze vrijwilligers klaar voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas wil op humanistische basis hulp bieden en er voor álle mensen zijn. Bij ons werk baseren zij zich op humanistische waarden. De vier kernwaarden van Humanitas zijn: Gelijkwaardigheid: Onze vrijwilligers staan naast de deelnemer, nooit erboven. Eigen regie: Onze vrijwilligers nemen de regie niet over maar helpen mensen zelf de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen. Verantwoordelijkheid: Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander. Vraaggericht: We staan open voor nieuwe thema’s en spelen in op waar vraag naar is. DE POH GGZ: De praktijkondersteuner werkt als ondersteuner van de huisarts op het gebied van de geestelijke gezondheid. Vanuit de kennis en de ervaring dat werken met lotgenoten groepen op het gebied van rouw en verlies helend werkt, wil zij zich inzetten om deze groepen op te zetten in Leusden.

Reageren of meer informatie?

Wilt u reageren of meer informatie over deze vrijwilligerswerkvacature? Maak gebruik van onderstaande knop.
Klik hier om te reageren