1 gezin, 1 plan

Wat is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?

Met de invoering van de nieuwe regelgeving per 1 januari 2015 is het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het is de bedoeling om meerdere problemen in één gezin op te lossen, met zoveel mogelijk één vaste contactpersoon (consulent).

De consulent maakt samen met het gezin een plan van aanpak en is de contactpersoon voor het gezin. Afhankelijk van de situatie betrekt de consulent een collega van het Sociaal Team van Lariks. In dat geval wordt de consulent van het Sociaal Team de vaste contactpersoon.

Er zijn niet altijd meerdere problemen. Het kan zo zijn dat één kind in een gezin een probleem heeft. Ook dan maakt de consulent met u een plan van aanpak met het hele gezin. Het kan zijn dat ouders, broertjes of zusjes kunnen helpen het probleem op te lossen. Vanzelfsprekend denken we dan ook mee over eventuele ondersteuning daarbij voor de  ouders, broertjes of zusjes .