De volgende personen mogen het dossier inzien:

  •  Uw kind van 12 jaar of ouder als hij/zij in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten.
  •  Ouders met gezag of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.
  •  Ouders met gezag of de voogd als uw kind 16 of 17 jaar is en niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen.
  •  Als uw kind 18 jaar of ouder is en een curator of een mentor heeft, heeft die curator of die mentor het inzagerecht.
  •  Direct bij de hulpverlening van uw kind betrokken wijkcoaches/jeugdhulpverleners.

Inzage van het dossier kan geweigerd worden als de consulent van het Sociaal Team of de  jeugdhulpverlener van mening is dat dit de hulpverlening aan het kind schaadt.