Klachtenregeling Lariks welzijn en zorg

De klachtenregeling gaat over klachten over jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en het welzijnswerk. Ook is de positie van de klachtencommissie voor jeugdhulp in de klachtenregeling geborgd.

Bent u niet tevreden over het contact met Lariks of over de dienstverlening? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

Jeugdstem is vertrouwenspersoon in de jeugdzorg

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Jeugdstem is er voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg. Het motto van is: laat je horen.

Over Jeugdstem 

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg. 

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:    

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg. 

Contact met Jeugdstem: 
Bel gratis naar 088 – 555 1000
Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl  De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.


 

Bezwaar maken?


Tegen een besluit van de gemeente, dat uw belang direct raakt, kunt u bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen.

Privacyprotocol