Goed idee? Fonds Samenlevingsinitiatieven

Een goed idee verdient steun! Wist u dat Gluren bij de Buren, de Avond4Daagse, Buurkracht Alandsbeek en Singlecafé Achterveld in Leusden allemaal initiatieven zijn die een bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven hebben ontvangen?

Hoe vraagt u een bijdrage aan?

Hieronder vindt u twee buttons: een voor aanvragen onder de € 1.000 en een voor aanvragen boven € 1.000. Via de button komt u bij een invulformulier waarmee u stap voor stap uw aanvraag kunt indienen. In het formulier geeft u aan of uw activiteit gericht is op welzijn of op sport/cultuur.

Download hieronder het aanvraagformulier:

Handig

Toetsingscommissie

Aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Toetsingscommissie van het Fonds Samenlevingsinitiatieven aan de hand van de toetsingscriteria Hoe duidelijker uw plan of idee is, des te sneller er over wordt besloten.

Wanneer vergadert de Toetsingscommissie? 

Waar moet u rekening meehouden? 

Om onnodige teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat u rekening houdt met de voorwaarden van het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Belangrijke voorwaarden zijn:

  • U moet kunnen aantonen dat het om activiteiten gaat waarvoor niet al een subsidie wordt ontvangen.
  • Het project moet passen binnen de wet- en regelgeving.
  • Aanvragen moeten vooraf worden ingediend. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.
  • Consumptiemiddelen, materialen voor privégebruik en attenties zoals bloemen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Bij aanvragen boven de € 1.000,- is externe financiering een voorwaarde.
  • Er kan maximaal € 10.000,- worden aangevraagd voor een initiatief.
  • Meer voorwaarden leest u in de toetsingscriteria.

De Toetsingscommissie bestaat uit de volgende leden: mw. I. Kerkhof (vz), mw. R. Koetsenruijter, dhr. H. Zandvliet, dhr. P. Zengerink en dhr. P. Menkveld.

Lariks voert het secretariaat voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven.

Is uw aanvraag toegekend? 

Uw evenement onder de aandacht? Deel het via de LeusdenLeeft app