Privacy protocol Lariks Leusden

Hoe gaan we om met uw gegevens en waarom hebben we uw gegevens nodig? Voor het aanvragen en bieden van zorg en ondersteuning zijn gegevens van u nodig. Lariks gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Waarom hebben we gegevens van u nodig?

  • Om u goed van dienst te kunnen zijn.
  • Om samen met u te kunnen bepalen wat u nodig heeft.

Om welke gegevens gaat het?

  • Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
  • Het gaat alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
  • Wij bespreken vooraf met u welke gegevens er nodig zijn.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

  • Vertrouwelijke gegevens worden in een beschermde omgeving bewaard.
  • Voor uitwisselen met andere organisaties vragen wij uw toestemming.
  • U kunt uw gegevens altijd inzien.
  • Onze medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Heeft u vragen over de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan?

Complimenten en klachten

Medewerkers van Lariks doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Doen we het goed? Dan horen we dat graag. Is er iets waarover u ontevreden bent? Dan proberen we dat het liefst meteen op te lossen. Als we weten wat er misging, dan kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Niet alleen voor u maar ook voor anderen. Ga eerst in gesprek met degene over wie u een klacht heeft. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. 

Verschil tussen klachten en bezwaren

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe u behandeld bent. Het kan gaan over de manier waarop u behandeld bent, of dat respectvol is. Het kan ook gaan over bereikbaarheid van de medewerker van Lariks, of de manier waarop u begeleid wordt.

Bezwaar maken?

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Is dat het geval, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente Leusden. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen. Lees hier meer over het indienen van een beroepschrift.


Disclaimer: Natuurlijk proberen we de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Openingstijden, locaties, regelgeving etc veranderen echter regelmatig. Aan de inhoud van www.lariks-leusden.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.