Privacy protocol Lariks Leusden

Hoe gaan we om met uw gegevens en waarom hebben we uw gegevens nodig? Voor het aanvragen en bieden van zorg en ondersteuning zijn gegevens van u nodig. Lariks gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Waarom hebben we gegevens van u nodig?

 • Om u goed van dienst te kunnen zijn.
 • Om samen met u te kunnen bepalen wat u nodig heeft.

Om welke gegevens gaat het?

 • Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
 • Het gaat alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 • Wij bespreken vooraf met u welke gegevens er nodig zijn.

Hoe wordt er omgegaan met uw gegevens?

 • Vertrouwelijke gegevens worden in een beschermde omgeving bewaard.
 • Voor uitwisselen met andere organisaties vragen wij uw toestemming.
 • U kunt uw gegevens altijd inzien.
 • Onze medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Heeft u vragen over de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan?

 • Stel uw vragen gerust aan een van onze medewerkers.
 • Meer weten over het privacy protocol?

Klachten?

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker van Lariks? Wij stellen het op prijs om te horen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent. Als we weten wat er misging, dan kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Niet alleen voor u maar ook voor anderen. Ga eerst in gesprek met degene over wie u een klacht heeft. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. 

Bezwaar maken?

Tegen een besluit van de gemeente, waardoor u rechtstreeks in uw belang geraakt wordt, kunt u bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen. Lees hier meer over het indienen van een beroepschrift.
Disclaimer: Natuurlijk proberen we de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Openingstijden, locaties, regelgeving etc veranderen echter regelmatig. Aan de inhoud van www.lariks-leusden.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.