Dorothé Wissink in Raad van Toezicht Lariks

De Raad van Toezicht van stichting Lariks welzijn en zorg is met de benoeming van Dorothé Wissink op volle sterkte. Begin dit jaar waren er twee vacatures. Eerder al trad Wim Oeben toe.

Dorothé Wissink
'Een fijne organisatie met betrokken mensen'

Brede kennis van het sociaal domein

Dorothé Wissink is werkzaam als interim-manager en adviseur strategisch management. ​Ze was eerder betrokken bij Lariks als adviseur en heeft een brede kennis van het sociaal domein. “Ik heb Lariks leren kennen als een fijne organisatie met betrokken mensen. Toen de vacature voor de Raad van Toezicht voorbij kwam, was ik direct enthousiast. Het is een mooie kans om van betekenis te zijn voor Lariks en zorg en welzijn in gemeente Leusden.”

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van stichting Lariks wordt gevormd door Wencke Heijblok (voorzitter), Mariëtte Jilderda (secretaris), Jos Korver, Dorothé Wissink en Wim Oeben. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt in lijn met de governance richtlijnen toezicht op haar functioneren. Daarbij schakelt en balanceert de Raad tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn.