18 maart 2024

Edwin Winterkamp in Raad van Toezicht Lariks

Lariks’ Raad van Toezicht is uitgebreid met Edwin Winterkamp uit Achterveld. Al ruim 40 jaar combineert hij zijn professionele carrière met vrijwilligerswerk. 
 

Na de HTS Weg- en Waterbouw in Den Haag werkte hij bij Rijkswaterstaat, Akzo Nobel en Movares (Holland Railconsult). Zijn werkzame leven sloot hij af bij InTraffic. 

 

Mijn functie in de Raad van Toezicht biedt mij de kans om mijn ervaring te delen én om te leren van het werk wat Lariks doet voor onze samenleving.

Edwin: “In mijn werk stond altijd de mens centraal. Dat uitgangspunt hanteer ik ook in al het vrijwilligerswerk wat ik al ruim 40 jaar doe voor onder meer DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) en Dorpsraad Achterveld-Stoutenburg. Mijn functie in de Raad van Toezicht biedt mij de kans om mijn ervaring te delen én om te leren van het werk wat Lariks doet voor onze samenleving.”

Raad van Toezicht

Stichting Lariks heeft een Raad van Toezicht. Deze wordt gevormd door Wencke Heijblok (voorzitter), Mariëtte Jilderda (secretaris), Jos Korver, Edwin Winterkamp en Dorothé Wissink. De Raad van Toezicht van Stichting Lariks is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt in lijn met de governance richtlijnen toezicht op haar functioneren. Daarbij schakelt en balanceert de Raad tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn.