Met maar liefst 18% meer hulpvragen en een toename van complexe problematiek en situaties die direct intensieve professionele hulp vereisten was 2023 een jaar waarin een sterk beroep werd gedaan op Lariks. In nauwe samenwerking met ketenpartners en dankzij de inzet en deskundigheid van de medewerkers zijn alle hulpvragen zorgvuldig en binnen de termijn (geen wachtlijsten) opgepakt. Daarbij is waar mogelijk het aanbod toegankelijke voorzieningen benut. Denk aan hulp door vrijwilligers, trainingen en de inzet van wijkverenigingen. 

In het jaarverslag over 2023 geven wij een indruk van de hulpvragen van inwoners en de wijze waarop we samen met hen werken aan oplossingen.

Lees hier het jaarverslag